Skip to content

Paul Scholten Genootschap Voor personalisme en rechtstheologie

Het Genootschap wil bijdragen aan de bevordering, de verdieping en verspreiding van het inzicht in het bredere verband van geloof en rechtsgeleerdheid. Dat beogen we allereerst te doen door bekendheid te geven aan de rechtsfilosofische en rechtstheologische opvattingen van Paul Scholten en de doorwerking die zijn christelijk personalisme ook nu nog kan hebben.

Het Genootschap wil deze doelstellingen bereiken door:

  • het organiseren van bijeenkomsten
  • het bevorderen van onderwijs en onderzoeksactiviteiten (betaald en onbetaald)
  • het archiveren, openbaar maken en beschikbaar stellen van werk over Scholten (scripties, artikelen, bundels, monografie├źn, dissertaties etc.)
  • het genereren van publiciteit rondom de verschillende activiteiten van het Genootschap en rondom interessante initiatieven die van elders komen.

Lees onze Beginselverklaring.

Het bestuur van het Genootschap wordt gevormd door:

  • Dr. Timo Slootweg
  • Mr.drs. Bas Hengstmengel

Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd contact op te nemen via t.j.m.slootweg [at] law.leidenuniv.nl of b.d.hengstmengel [at] fwb.eur.nl.