De Renaissance van de Tragedie en het Tragisch Rechtsgevoel Recht en Tragedie

Recht en Tragedie

De tragedie lijkt als literair genre tegenover het recht te staan. Waar de tragedie de breuklijnen en rafelranden van menselijk denken en doen toont, onderneemt het recht juist een tegengestelde beweging van orde, herstel en behoud. Vanaf 21 september verkent de reeks Recht en tragedie dat spanningsveld. 

Meer informatie over het onderzoeksthema ‘The Renaissance of Tragedy And the Tragic Sense of Law’, waar deze lezingenreeks onderdeel van uitmaakt is te vinden op de Engelstalige variant van deze pagina. 

Lezingenreeks 'Recht en Tragdie' in Leiden

Het belang van literatuur

Het recht gaat verder dan de wet. Voor de studie van het recht is niet alleen kennis van de letter, maar ook van de geest noodzakelijk. De literatuur is als geen ander medium geschikt voor het vinden van de wijsheid áchter het recht. Door en met literatuur zien we de wereld om ons heen: in de literatuur wordt een wereld ontsloten die de wetenschappelijke benadering te buiten gaat. Op grond van deze uitgangspunten gaat in september de vierde reeks lezingen van Recht en Literatuur van start.

Recht en Tragedie

De lezingenreeks 2018-2019 scharniert ditmaal rond de Tragedie. De tragedie lijkt als literair genre diametraal te staan tegenover het recht. Waar de tragedie de breuklijnen en rafelranden van menselijk denken en doen etaleert, onderneemt het recht juist een tegengestelde beweging van orde, herstel en behoud. Om van rechtsgeleerdheid te kunnen spreken lijken de twee in samenhang te moeten worden bezien. De reeks Recht en tragedie, die vanaf september 2018 van start gaat, stelt zich ten doel deze samenhang te exploreren.

Lezingen

Op 21 september is de eerste lezing van de reeks. Vicepresident van de KNAW en classica prof. Ineke Sluiter bijt het spits af met de tragedie in haar Antieke context. Vervolgens komen werken uit verschillende perioden en thema’s langs. Onder andere Frans Willem Korsten, Bas van Bommel en Paul Frissen zullen een lezing verzorgen.

  • 21 september 2018 – Ineke Sluiter over de Klassieke Tragedie
  • 19 oktober 2018 – Timo Slootweg over Nietzsche over Prometheus, Plato en Aristoteles
  • 30 november 2018 – Bart Labuschagne over Antigone en Hegel
  • 21 december 2018 – Lukas van den Berge over Oresteia
  • 25 januari 2019 – Michael Leezenberg over de Thebaanse cyclus
  • 22 februari 2019 – Frans Willem Korsten over Astrid Lindgren en Ulrike Maria Stuart van Elfride Jelinek
  • 22 maart 2019 – Bas van Bommel over Goethe’s Iphigeneia in Tauris
  • 26 april 2019 – Paul Frissen over de tragische staat
  • 24 mei 2019 – Claudia Bouteligier over Sisyphus van Camus

De reeks in Leiden is individueel en vrijblijvend bij te wonen. Meer informatie over lezingenreeks is te vinden op de website van Recht en Literatuur.