Skip to content

Recht en Tragedie De Renaissance van de Tragedie en het Tragisch Rechtsgevoel

Recht en Tragedie

De tragedie lijkt als literair genre tegenover het recht te staan. Waar de tragedie de breuklijnen en rafelranden van menselijk denken en doen toont, onderneemt het recht juist een tegengestelde beweging van orde, herstel en behoud. 

Meer informatie over het onderzoeksthema ‘The Renaissance of Tragedy And the Tragic Sense of Law’, waar deze lezingenreeks onderdeel van uitmaakt is te vinden op de Engelstalige variant van deze pagina. 

Lezingenreeks 'Recht en Tragdie' in Leiden

Het belang van literatuur

Het recht gaat verder dan de wet. Voor de studie van het recht is niet alleen kennis van de letter, maar ook van de geest noodzakelijk. De literatuur is als geen ander medium geschikt voor het vinden van de wijsheid áchter het recht. Door en met literatuur zien we de wereld om ons heen: in de literatuur wordt een wereld ontsloten die de wetenschappelijke benadering te buiten gaat. Op grond van deze uitgangspunten was de vierde reeks lezingen van Recht en Literatuur van start gegaan.

Recht en Tragedie

De lezingenreeks 2018-2019 scharnierde rond de Tragedie. De tragedie lijkt als literair genre diametraal te staan tegenover het recht. Waar de tragedie de breuklijnen en rafelranden van menselijk denken en doen etaleert, onderneemt het recht juist een tegengestelde beweging van orde, herstel en behoud. Om van rechtsgeleerdheid te kunnen spreken lijken de twee in samenhang te moeten worden bezien. De reeks Recht en tragedie, die september 2018 van start ging, stelde zich ten doel deze samenhang te exploreren. Meer informatie over de reeks is hier te vinden.